Продажби

Как влияе COVID-19 на ИТ сектора?

онлайн анкета, която съдържаше 9 въпроса, целящи да проверят, как се откразява кризата с Коронавирус на българските ИТ компании; какви трудности изпитват; има ли спад в продажбите и какви мерки са взети до тук. В анкетата взеха участие 22 Български ИТ компании.