Имате софтуерно решение, което искате да продавате на нов за вас пазар?

Това е сериозна стъпка за организацията ви, към която следва да подходите отговорно. За целта е необходимо да направите добра предварителна подготовка, защото точно тя е основен залог за бъдещия ви успех. Ще се радвам да се включа в този важен за вас процес, като ви помогна с цялото проучване, което е необходимо да се извърши, преди да започнете с активните продажби.

Това, което мога да направя за вас, е да ви спестя ценно време и ресурс, като събера и обработя нужната за целта информация, а именно:

Какви са особеностите на набелязания регион.

Всеки пазар има някакви специфики, за които е добре да знаем предварително. Често това са политически или икономически фактори, които могат да повлияят позитивно или негативно на опитите ни за проникване на пазара.

Кои са вашите конкуренти.

Идентифициране на компаниите.

Модел, по който взаимодействат с клиентите си.

От изключителна важност е да сме колкото може по-информирани, относно всичко, свързано с конкурентите. Понякога обаче, те крият информация и е трудно да се снабдим с нея. Аз използвам някои изпитани тънкости, чрез които научавам повече.

Сравнителен анализ – кои са силните и слаби места на конкурентните в сравнение с вашите продукти/услуга.

Необходимо е да познавате добре техническите възможности и недостатъци на конкурентните продукти, защото клиентите ви постоянно ще ви сравняват с тях и трябва да сте подготвени и да знаете на какво да акцентирате. Добрата информираност винаги прави добро впечатление и създава доверие във вашия професионализъм.

Откриване на популярни маркетингови канали за комуникация и подходящи ивенти в региона.

Всяка страна си има свои собствени канали за комуникация, където ви чака вашата аудитория. Те могат да бъдат както онлайн блогове, платформи или социални мрежи, така и офлайн организации/асоциации/професионални камари или клубове. Важно е да ги откриете и да бъдете там.

Създаване на списък с потенциални клиенти или партньори.

Последната стъпка, преди да вземете телефона и да започнете да продавате, е да знаете на кого ще се обаждате. Създаването на качествена база с потенциални клиенти и техните координати отнема изключително много време, т.к. е необходимо всяка една компания да се разгледа и оцени предварително.

За повече информация относно услугата , ще се радвам да се свържете се с мен чрез формата за контакт или като ми пишете на ekaterina@novitska.com