С Екатерина имахме много полезни дискусии, по време на срещите ни в Москва, където тя ни консултираше относно избора на правилна платформа за маркетингови проучвания.

Тя ни помогна с иновативни идеи, как да комбинираме различни инструменти, за да открием нови потребителски инсайти.